PHIẾU KHẢO SÁT ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

THÔNG TIN ĐIỀU TRA:   
Lĩnh vực hoạt động của Quý vị:   
Tổng số LĐ đang làm việc:   
Trình độ chuyên môn kỹ thuật LĐ đang làm việc:   
LĐ phổ thông: người. Sơ cấp: người.
Trung cấp: người. Cao đẳng: người.
Đại học trở lên: người.
Tiêu chí tuyển dụng lao động trong thời gian tới:   
LĐ phổ thông: người. Sơ cấp: người.
Trung cấp: người. Cao đẳng: người.
Đại học trở lên: người.
Khó khăn trong tuyển dụng lao động:   
Thời gian sử dụng lao động:   

CAPTCHA Image   Reload ImageChọn lại hình khác
Nhập mã đăng ký*://tuýeninh2018