Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm- LX

Thứ 2 – 01/6

 

 

 

 

 

14h

Họp khối trường tại Trường CĐ Thương mại

Đ/c Hiền

Đ/c V.Hương

Đ/c Lợi

Thứ 3 – 01/6

8h30

Họp Ban Thường vụ Công đoàn Trường

Ban Thường vụ

Đ/c Chiến

P.203

9h

Họp Ban chấp hành Công đoàn Trường và Chủ tịch các Công đoàn bộ phận

BCH Công đoàn Trường, Chủ tịch các Công đoàn bộ phận

Đ/c Chiến

P.203

Thứ 4 – 03/6

8h

Họp Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Đ/c V.Hương

P.203

8h30

Họp triển khai công tác tháng 6/2020

BGH, Trưởng các đơn vị

Đ/c V.Hương

P.203

9h30

Họp xét thi đua tháng 5/2020

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

P.203

14h

Thẩm định, nghiệm thu giáo trình môn học, mô đun ngành Kế toán

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Luật

PH tầng 4

Thứ 5 – 04/6

 

 

 

 

 

14h

Thẩm định, nghiệm thu giáo trình môn học, mô đun ngành Kế toán

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Luật

PH tầng 4

Thứ 6- 05/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 //tuýeninh2018