Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm- LX

Thứ 2 – 08/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 – 09/6

9h00

Họp Hội đồng tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chất lượng chương trình đào tạo

Các đ/c trong Hội đồng theo QĐ số 224/QĐ-CĐCN, QĐ số 225/QĐ-CĐCN ngày 02/6/2020

Đ/c V.Hương

P.203

 

 

 

 

 

Thứ 4 – 10/6

7h30

Họp Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Đ/c V.Hương

P.203

9h30

Công tác Huyện Định Hóa

Đ/c V.Hương, Luật, Lợi, Chiến, Hiền, Hà, Hải, Thanh Hương, Thắng

 

Đ/c Lợi, Hưng

 

 

 

 

 

Thứ 5 – 11/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6- 12/6

8h

Họp Hội đồng xét đền bù chi phí đào tạo

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

P.203

8h

Thẩm định, nghiệm thu giáo trình môn học, mô đun ngành Cơ khí

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Luật

PH tầng 4

14h

Thẩm định, nghiệm thu giáo trình môn học,

mô đun ngành Cơ khí

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Luật

PH tầng 4//tuýeninh2018