Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm- LX

Thứ 2 – 22/6

9h

Công tác Hà Nội

 

Đ/c Triệu Lợi

Đ/c Lợi

 

 

 

 

 

Thứ 3 – 23/6

9h

Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện HSSV  học kỳ II, năm học, khóa học lớp Điện Trung cấp K51

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

P. 203

9h30

Họp xét tốt nghiệp các lớp: Điện, Hàn, May trình độ Trung cấp K51 (trong và ngoài trường)

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

P. 203

12h

Công tác Hà Nội

Đ/c Triệu Lợi

Đ/c V.Hương

Đ/c Lợi

Thứ 4 – 24/6

8h

Họp hội đồng tuyển sinh

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

P. 203

10h

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu và thanh lý  sáng kiến cấp trường, năm học 2019-2020

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Luật

PH Tầng 4

14h

Thẩm định, nghiệm thu giáo trình môn học, mô đun ngành Điện

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Luật

PH tầng 4

Thứ 5 – 25/6

 

 

 

 

 

14h

Thẩm định, nghiệm thu giáo trình môn học, mô đun ngành Điện

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Luật

PH tầng 4

Thứ 6- 26/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 //tuýeninh2018