Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm LX

Thứ 2  29/6

7h30

Họp Thành ủy

Đ/c Luật

Đ/c V.Hương

Đ/c Lợi

 

 

 

 

 

Thứ 3  30/6

8h15

Họp chuyên môn bộ phận Đào tạo

Trưởng, phó các phòng Đào tạo, Công tác HSSV, Thanh tra khảo thí &KĐCL, Trung tâm tuyển sinh; Trưởng, phó các khoa; Đ/c Nam (Tổ May)

Đ/c Luật

P.203

14h

Thẩm định, nghiệm thu giáo trình môn học, mô đun ngành nghề Tin học ứng dụng

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Luật

PH tầng 4

 

 

 

 

 

Thứ 4  01/7

8h

Thẩm định, nghiệm thu giáo trình môn học, mô đun ngành Kế toán

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Luật

PH tầng 4

8h

Lao động Công đoàn: vệ sinh tầng 1 nhà A1

Công đoàn bộ phận nghiệp vụ II, Công đoàn Đào tạo

Đ/c Việt Hùng

 

Thứ 5  02/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6 03/7

7h30

Hội nghị tập huấn tại huyện Phú Bình

Phòng Đào tạo

Đ/c Luật

Đ/c Lợi

14h30

Công tác tại huyện Ngân Sơn – Bắc Kạn

Đ/c Triệu Lợi

 

Đ/c Lợi

Thứ 7  04/7

9h30

Tiếp đón Lãnh đạo phòng Giáo dục và Lãnh đạo các Trường THCS, phụ huynh học sinh huyện Ngân Sơn – Bắc Kạn

 

Đ/c V.Hương

P.203//tuýeninh2018