Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm LX

Thứ 2  13/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3  14/7

8h

Họp Thường vụ Đảng ủy

Ban Thường vụ

Đ/c V.Hương

P.308

14h

Thẩm định, nghiệm thu giáo trình
môn học, mô đun ngành Kế toán

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Luật

PH tầng 4

Thứ 4  15/7

8h30

Họp Đảng ủy

Các đ/c  trong Đảng ủy

Đ/c V.Hương

P.308

 

 

 

 

 

Thứ 5  16/7

 

 

 

 

 

14h

Thẩm định, nghiệm thu giáo trình
môn học, mô đun ngành Kế toán

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Luật

PH tầng 4

Thứ 6  17/7

14h

Lao động công đoàn

Các công đoàn bộ phận

Đ/c Việt Hùng

 

 

 

 

 

 //tuýeninh2018