Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2  20/7

6h00

Công tác Hà Nội

 

Đ/c V.Hương

Đ/c Lợi

14h30

Đại hội Công đoàn bộ phận Đào tạo

Công đoàn bộ phận Đào tạo

Đ/c
Thanh Hương

PH tầng 4

Thứ 3  21/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4  22/7

8h30

Công tác Sở giáo dục và đào tạo

Phòng Đào tạo

Đ/c V.Hương

Đ/c Lợi

14h

Thẩm định, nghiệm thu giáo trình môn học, mô đun ngành Điện, Điện tử

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Luật

PH tầng 4

Thứ 5  23/7

8h30

Hội nghị Tập thể Lãnh đạo mở rộng: Lấy phiếu giới thiệu nhân sự bổ nhiệm tổ trưởng tổ May thời trang

BCH Đảng bộ, BGH, Trưởng các đơn vị, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN, Chủ tịch hội CCB

Đ/c V.Hương

P.203

9h00

Hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 2): Lấy phiếu giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm tổ trưởng tổ May thời trang

Ban Thường vụ Đảng ủy, BGH

Đ/c V.Hương

P.203

9h30

Hội nghị Cán bộ chủ chốt: Lấy phiếu giới thiệu nhân sự bổ nhiệm tổ trưởng tổ May thời trang

BCH Đảng bộ, BGH, Trưởng, phó các đơn vị, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN, Chủ tịch hội CCB

Đ/c V.Hương

P.203

10h00

Hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 3): Lấy phiếu giới thiệu nhân sự bổ nhiệm tổ trưởng tổ May thời trang

Ban Thường vụ Đảng ủy, BGH

Đ/c V.Hương

P.203

10h30

Họp Hội đồng tuyển dụng lao động

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

P.203

Thứ 6  24/7

5h00

Công tác Bắc Kạn

Đ/c Định, Nhã, Giang, Mai

Đ/c Luật

Đ/c Hưng
(Xe 7 chỗ)

8h00

Công tác Hà Nội

 

Đ/c V.Hương

Đ/c Lợi//tuýeninh2018