Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2 27/7

8h

Đại hội trù bị Công đoàn bộ phận
 Nghiệp vụ II

Công đoàn bộ phận Nghiệp vụ II

Đ/c Lợi

P.203

15h30

Giao lưu Bóng chuyền HSSV

HSSV và Giáo viên khoa Cơ bản

Khoa KHCB

 

Thứ 3  28/7

8h

Kiểm tra hồ sơ học sinh Khóa 54,
trình độ Trung cấp

Trung tâm tuyển sinh, đ/c Nhã, Lan Hương, Nguyên, Tùng

Đ/c Luật

P. 203

14h

Đại hội Công đoàn bộ phận
Nghiệp vụ II

Công đoàn bộ phận Nghiệp vụ II

Đ/c Lợi

PH tầng 4

Thứ 4  29/7

7h

Chương trình tình nguyện hè năm 2020 tại xã Tân Thịnh, huyện Định Hóa

Đoàn Thanh niên

Đ/c Sơn Hà

Đ/c Hưng

8h30

Đại hội Công đoàn bộ phận khoa Cơ khí

Công đoàn bộ phận khoa Cơ khí

Đ/c Huế

PH tầng 4

9h

Họp Hội đồng tuyển dụng HĐ 68 vòng 2

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Luật

P.203

14h30

Đại hội Công đoàn bộ phận
Khoa KHCB – Kinh tế

Công đoàn bộ phận
Khoa KHCB – Kinh tế

Đ/c Thuyên

PH tầng 4

14h30

Đại hội Công đoàn bộ phận
Khoa Điện, Điện tử, Tin học

Công đoàn bộ phận

 Khoa Điện, Điện tử, Tin học

Đ/c Việt Hùng

Nhà văn hóa

Thứ 5  30/7

7h15

Dự Hội nghị Báo cáo viên tháng 7/2020
tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thành phố

 

Đ/c Luật

Đ/c Hưng

15h30

Giao lưu bóng đá HSSV

HSSV và Giáo viên khoa Cơ bản

Khoa KHCB

 

Thứ 6  31/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 //tuýeninh2018