BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐCN  THÁI NGUYÊN
--------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do
-Hạnh phúc
-------------------------------------

 

KẾ HOẠCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH LỄ BẾ GIẢNG KHÓA HỌC 2010 – 2013

HỆ CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP K44, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP K45, CAO ĐẲNG NGHỀ K44, TRUNG CẤP NGHỀ CƠ SỞ K44

(Từ 7 giờ 30 phút ngày 10/7/2013)

I. Công tác chuẩn bị:

* Địa điểm: Tại hội trường nhà văn hóa.

* Công việc cần chuẩn bị:

TT

Thời gian

Nội dung công việc

Thực hiện

Ghi chú

1

Toàn bộ chuẩn bị xong lúc 7 giờ 15 phút

- Cắt khẩu hiệu:

Lễ bế giảng khóa học 2010 - 2013

Khoá 44, 45

- Lễ đài khánh tiết gồm: Quốc kỳ, phông, tượng Bác Hồ, bục, Micro, amply, loa.

- Chụp ảnh lưu niệm

Phòng Tổ chức hành chính

 

2

Toàn bộ chuẩn bị xong lúc 7 giờ 40 phút

Tập trung học sinh, sinh viên, ổn định chỗ ngồi.

 

Đ/c Luật - Phòng Đào tạo

 

II. Thành phần dự lễ bế giảng

Đại biểu: Các đồng chí trong Ban Lãnh đạo, Trưởng phó các phòng khoa, Giám đốc của 2 Trung tâm, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Trưởng ban nữ công nhà trường, giáo viên chủ nhiệm các lớp đã tốt nghiệp năm 2013.

III. Chương trình lễ bế giảng:

TT

Thời gian

Nội dung công việc

Thực hiện

Ghi chú

1

Từ 8h01’ đến 8h10’

Chào cờ

Phòng Đào tạo (Đ/c Luật)

 

2

Từ 8h11’ đến 8h30’

Đọc báo cáo tổng kết khóa học và Quyết định tốt nghiệp

Đ/c Đỉnh –phòng Đào tạo

 

3

Từ 8h31’ đến 8h40’

Công bố Quyết định khen thưởng khóa học

Đ/c Tuận – Phòng CT HS-SV

 

4

Từ 8h41’ đến 9h00’

Phát biểu bế giảng khóa học

Đại diện Ban Giám hiệu

 

5

Từ 9h01’ đến 9h05’

Trao giấy chứng nhận tốt nghiệp cho đại diện 15 học sinh hệ cao đẳng chuyên nghiệp

Đ/c Luật, Huyền chuẩn bị danh sách và giấy chứng nhận

 

6

Từ 9h05’đến 9h08’

Bế mạc.

Phòng Đào tạo

 

7

Từ 9h06’ đến 9h30’

Các công ty tư vấn việc làm (nếu có)

- Các công ty

- Đ/c Luật duy trì

 

8

Từ 9h31’đến 11h30’

Phát giấy chứng nhận và bảng điểm cho HS, SV

Đ/c Mai, Huyền, Giang. Kê 02 bàn và phát tại hội trường nhà văn hóa (01 bàn hệ CĐCN, 01 bàn các hệ còn lại)

 

IV. Dự kiến kinh phí:

         Chi khánh tiết (Maket, hoa, trang trí sân khấu): 500.000đ

* Ghi chú:

       - Giáo viên chủ nhiệm các lớp thông báo cho học sinh tham dự lễ bế giảng đầy đủ, đúng giờ;

     - Kính mời các vị đại biểu và các thầy cô giáo chủ nhiệm lớp đến dự đông đủ, đúng giờ (Kế hoạch này thay cho giấy mời).

 

 

HIỆU TRƯỞNG

Tô Văn Khôi

(đã ký)

 

Ngày 08 tháng 7 năm 2013

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Thị Việt Hương

 

 

 

    //tuýeninh2018