Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm - Lái xe

Thứ 2 - 19/8

7h30’

Đi Hà Nội

 

Đ/c Khôi 

Đ/c Lợi

14h00

Họp thi đua khối

Đ/c Kiên

Đ/c Nông

Đ/c Hạng

Thứ 3 - 20/8

7h00

Hội thảo

 

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

8h00

Kỷ niệm thành lập nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ

Đ/c Hùng

Đ/c Nông

Đ/c Hạng

Thứ 4 - 21/8

 

 

 

 

 

Thứ 5 - 22/8

7h00

Đi Hà Nội

 

Đ/c Đà

 

6h00

Đi đại học Sao đỏ

Đ/c Dũng, Thái Bình

Đ/c Nông

Đ/c hạng

Thứ 6 - 23/8

8h00

Họp đảng ủy

 

Đ/c Khôi

Phòng 308

>> Lịch công tác tuần (từ 29/7 đến 02/8/2013)