Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm - Lái xe

Thứ 2 - 26/8

 

Hội thảo tại Đại học sư phạm

 

Đ/c Khôi 

Đ/c Lợi

Thứ 3 - 27/8

6h00

Đi Hà Nội

Đ/c Lợi, Thái

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

Thứ 4 - 28/8

8h00

Họp Hội đồng tuyển dụng

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Khôi

Phòng 203

Thứ 5 - 29/8

 

 

 

 

 

Thứ 6 - 30/8

8h00

Họp Hội đồng mua sắm thiết bị

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Khôi

Phòng 203

8h00

Đến trung tâm học liệu Đại học TN

Đ/c Minh

Đ/c Nông

 

>>Lịch công tác tuần (19/8 đến 16/8/2013)