Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm - Lái xe

Thứ 2 - 23/9

 

Dự hội thảo

 

Đ/c Khôi

 

Thứ 3 - 24/9

8h00

Lên lớp chính trị đầu khóa

 

Đ/c Nông

 

 

Dự hội thảo

 

Đ/c Khôi

 

Thứ 4 - 25/9

 

nt

 

Đ/c Khôi

 

Thứ 5 - 26/9

 

nt

 

Đ/c Khôi

 

7h30’

Đi Hà Nội

 

Đ/c Nông

Đ/c Hạng

Thứ 6 - 27/9

7h00

Đi Hà Nội

 

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

Thứ 7 - 28/9

7h30’

Tổng kết năm học

Toàn thể cán bộ, viên chức

Đ/c Khôi

 

>> Lịch công tác tuần (từ 09/9 đến 14/9/2013)