Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm - Lái xe

Thứ 2 - 30/9

 

Dự Hội thảo

 

Đ/c Khôi

 

Thứ 3 - 01/10

9h00

Họp Hội đồng mua sắm thiết bị

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Khôi

 

14h00

Tiếp đoàn kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng

Đ/c Đà, Kiên, Hùng

Đ/c Khôi

 

Thứ 4 - 02/10

7h00

Đi công tác Hà Nội

TT Tuyển sinh

Đ/c Nông

Đ/c Hạng

 

Tiếp đoàn thanh tra Bộ Công thương

Đ/c Đà, Lợi, Hùng, Kiên, Phương

Đ/c Khôi

 

14h00

Họp giao ban

Trưởng, phó Phòng

Công tác HSSV, TCHC, QTVT, TTKT&KĐCL

Đ/c Đà

 

Thứ 5 - 03/10

 

Tiếp đoàn thanh tra Bộ Công thương

Đ/c Đà, Lợi, Hùng, Kiên, Phương

Đ/c Khôi

 

14h00

Họp Ban chỉ đạo thể thao

Đ/c Lợi, Kiên

Đ/c Đà

 

Thứ 6 - 04/10

 

 

 

 

 

>>  Lịch công tác tuần (từ 23/9 đến 28/9/2013)