Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm - Lái xe

Thứ 2 - 07/10

8h30’

Họp khối

TCHC, Đào tạo, ĐTN

Đ/c Nông

Trường vùng cao Việt Bắc

Thứ 3 - 08/10

 

 

 

 

 

Thứ 4 - 09/10

8h00

Họp Đảng ủy bổ nhiệm lại cán bộ,

xét chuyển đảng viên chính thức

BCH Đảng ủy

Đ/c Khôi

Phòng 308

14h00

Họp xét thi đua tháng 9/2013

Các đ/c trong hội đồng

Đ/c Nông

Phòng 203

Thứ 5 - 10/10

8h00

Hội thảo đào tạo theo tín chỉ

Theo kế hoạch phòng

đào tạo

Đ/c Nông

Phòng họp tầng 4

Thứ 6 - 11/10

 

 

 

 

 

>>  Lịch công tác tuần (từ 30/9 đến 04/10/2013)//tuýeninh2018