Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm - Lái xe

Thứ 2 - 14/10

13h00’

Họp công tác tuyển sinh

Đ/c Nông, Lợi, Việt Hương, Chiến

Đ/c Khôi

Phòng 308

13h30’

Đi dự Hội nghị an ninh cụm

 

Đ/c Đà

Đ/c Lợi

14h00

Đi dự khai giảng trường Thái Bình

Đ/c Tuận

Đ/c Nông

Đ/c Hạng

Thứ 3 - 15/10

 

nt

 

Đ/c Nông

 

13h00

Đi dự hội nghị tổng kết năm học

Đ/c Đỉnh

Đ/c Khôi

Đà Nẵng

Thứ 4 - 16/10

 

nt

 

Đ/c Khôi

 

Thứ 5 - 17/10

 

nt

 

Đ/c Khôi

 

Thứ 6 - 18/10

 

 

 

 

 

>>   Lịch công tác tuần (từ 7/10 đến 11/10/2013)