Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm - Lái xe

Thứ 2 - 28/10

8h00

Về Bộ Công thương

Đ/c Lợi

Đ/c Khôi

 

Thứ 3 - 29/10

 

Dự lễ khai giảng K47

Đ/c Nông, Đà

Đ/c Khôi

 

Thứ 4 - 30/10

 

Dự thành lập trường Cao đẳng

công nghệ &KTCN

Đ/c Lợi, Hùng

Đ/c Khôi

 

Thứ 5 - 31/10

 

Tiếp đoàn thanh tra Bộ

Đ/c Đà, Hùng, Kiên, Phương

Đ/c Khôi

Phòng 203

11h00

Đi công tác Đà Nẵng

 

Đ/c Nông

 

Thứ 6 - 01/11

 

nt

 

Đ/c Nông

 

Thứ 7 - 02/11

 

nt

 

Đ/c Nông

 

>>   Lịch công tác tuần (từ 21/10 đến 25/10/2013)//tuýeninh2018