Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-Lái xe

Thứ 2 - 04/11

 

 

 

 

 

Thứ 3 - 05/11

8h00

Họp Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Đ/c Khôi

Phòng 308

Thứ 4 - 06/11

 

Hội giảng giáo viên dạy giỏi

Ban giám hiệu, các khoa, phòng

Đ/c Khôi

 

Thứ 5 - 07/11

 

nt

nt

Đ/c Khôi

 

Thứ 6 - 08/11

7h30’

Đi Hà Nội

 

Đ/c Nông

 

8h00

Giao ban cán bộ chủ chốt

Trưởng các đơn vị, chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn TN

Đ/c Khôi

Phòng 203

>>   Lịch công tác tuần (từ 28/10 đến 1/11/2013)//tuýeninh2018