Thông báo

( Về việc thay đổi lịch giảng dạy tại hội thi GVDG cấp trường năm học 2013 - 2014)

 

Căn cứ kế hoạch tổ chức hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp trường năm học 2013 - 2014 được tổ chức trong 2 ngày Thứ tư & thứ năm 06 - 07.11.2013.

Vì lý do cắt điện của điện lực Phú Lương vào lúc 15­­­h00’ ngày 06.11.2013. Ban giám hiệu thông báo tới toàn thể CBGV, CNV và các Giáo viên được cử tham gia Hội thi những nội dung cụ thể như sau:

* Ngày thứ tư: 06.11.2013

1. Thi hiểu biết sẽ được tổ chức vào 15­­­h00 ngày 06.11.2013 tại phòng A201

2. Thi các tiết giảng: Sáng 6 tiết từ 8­­­h00’ - 11­­­h00’ thực hiện tại hai hội đồng

                                  Chiều 4 tiết từ 13­­­h00’ - 14­­­h45’ thực hiện tại hai hội đồng

* Ngày thứ năm: 07.11.2013:

Các tiết giảng còn lại thực hiện như kế hoạch đã ban hành trước đây.

* Lịch học của sinh viên:

Sinh viên các khóa K45,46,47 được nghỉ học trong 2 ngày diễn ra hội thi 06 - 07.11.2013. Lịch học bù sẽ được tổ chức vào thứ 7 & chủ nhật ngày 09-10.11.2013.

Ban giám hiệu thông báo tới toàn thể CBGV, CNV và các Giáo viên được cử tham gia Hội thi nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo trên./.

>>  Kế hoạch và chương trình hội thi GVDG cấp trường năm học 2013-2014//tuýeninh2018