Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-Lái xe

Thứ 2 - 11/11

 

 

 

 

 

Thứ 3 - 12/11

7h30

Dự Hội nghị giao ban tại Thành ủy

 

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi 

14h00

Họp xét thi đua

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Nông

Phòng 203

Thứ 4 - 13/11

8h00

Dự kỷ niệm 20/11 Hội cựu giáo chức phường Tân Long

Đ/c Hiền

Đ/c Đà

Đ/c Hạng

8h00

Dự HĐ nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Khôi

Phòng 203

Thứ 5 - 14/11

10h00

Họp với Vụ Tài chính -BCT

Đ/c Lợi, Hương

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

Thứ 6 - 15/11

 

 

 

 

 

Thứ 7 - 16/11

8h00

Dự lễ kỷ niệm 50 năm trường THCS Hoàng Văn Thụ

Đ/c Kiên

Đ/c Đà

Đ/c Kiên

6h00

Dự lễ kỷ niệm 50 năm trường CĐ

Du lịch & Thương Mại

Đ/c Hiền

Đ/c Nông

Đ/c Hạng

6h30

Dự lễ kỷ niệm 10 năm trường CĐN kỹ thuật công nghệ Tuyên Quang

Đ/c Lợi

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

CN 17/11

8h00

Kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống Trường CĐ Sư phạm Thái Nguyên

Đ/c Kiên

Đ/c Đà

Đ/c Hạng

17h00

Đi Trường CĐ công nghiệp Việt Đức

Đ/c Nông, Đà

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

>>  Lịch công tác tuần (từ 04/11 đến 8/11/2013)