- Căn cứ Hợp đồng số 095.13RD/HĐ-KHCN ký ngày 20/3/2013 giữa Vụ Khoa học công nghệ và trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên về việc đặt hàng sản xuất và cung cấp dịch vụ sự nghiệp công ngiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

- Căn cứ Quyết định số 8315/QĐ-BCT  về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH&CN cấp Bộ năm 2013.

10h00 ngày 13 tháng 11 năm 2013, tại trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên, hội đồng khoa học đã tiến hành nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu xác định trạng thái hệ thống không đo trực tiếp có tính tới sự ảnh h­ởng của yếu tố ngẫu nhiên của cần cẩu treo”. Mã số: 095.13 RD/HĐ-KHCN. Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Việt Hương.

Hội đồng gồm có:

1. PGS.TS Nguyễn Hữu Công - Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên - Chủ tịch hội đồng.

2. PGS.TS Lại Khắc Lãi - Trưởng ban khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên - Phó Chủ tịch hội đồng

3. TS.Đào Phương Nam - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội - Ủy Viên 1

4. TS.Vũ Thị Thúy Nga - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội - Ủy Viên 2

5. TS.Đặng Danh Hoằng - Phó Trưởng khoa điện, Trường Đại học kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên - Ủy viên

6. Ths.Nguyễn Thuận - Giảng viên khoa Cơ khí, trường Đại học kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên - Ủy viên

7.Ths.Trần Minh - Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương - Ủy viên TKKH

Tại buổi bảo vệ Đ/c Nguyễn Thị Việt Hương chủ nhiệm đề tài tóm tắt công trình nghiên cứu trước Hội đồng. Công trình thể hiện sự tâm huyết và tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao của tác giả.

Các thành viên của Hội đồng nghiệm thu đã có những phản biện khoa học và khách quan đối với công trình nghiên cứu. Đề tài đã được Hội đồng kết luận đánh giá xếp loại xuất sắc.

>>  Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ