Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-Lái xe

Thứ 2 - 25/11

7h00

Đi công tác Hà Nội

 

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

14h00

Dự Hội nghị kiểm tra công tác TĐKT khối trường tại trường PT vùng cao Việt Bắc

Đ/c Hùng

Đ/c Nông

Đ/c Hạng

Thứ 3 - 26/11

8h00

Họp khối nội chính

Đ/c Hùng, Tuận, Phương, Việt

Đ/c Đà

Phòng 203

Thứ 4 - 27/11

8h00

Họp Hội đồng xét miễn giảm học phí

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Khôi

Phòng 203

Thứ 5 - 28/11

 

 

 

 

 

Thứ 6 - 29/11

 

 

 

 

 

>>   Lịch công tác tuần (từ 18/11 đến 22/11/2013)