THÔNG BÁO

Về việc hướng dẫn tính điểm các học phần

 

          Căn cứ qui chế 149A QĐ- CĐCN ngày 03 tháng 4 năm 2013 của Hiệu trưởng trường cao đẳng Công nghiệp Thái nguyên.

          Căn cứ kết luận hội thảo cấp trường ngày 10 tháng 10 năm 2013.

Phòng Đào tạo hướng dẫn cách tính điểm các học phần: chi tiết tại đâymẫu bảng điểm chính thức: tại đây.

Đề nghị các khoa thực hiện theo thông báo trên.

Lưu ý: Thông báo này thay cho văn bản./.