Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-Lái xe

Thứ 2 - 02/13

7h30

Đi tập huấn công tác kiểm tra đảng

 

Đ/c Đà

Đ/c Lợi

 8h00

Đi Đại học Thái Nguyên

 

Đ/c Khôi

 

15h00

Thi văn nghệ cụm an ninh

Các đ/c trong đội văn nghệ

Đ/c Đà

Đ/c Hạng

Thứ 3 - 03/13

8h00

Dự Hội thảo Đại học Thái Nguyên

 

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

7h30

Đi tập huấn công tác kiểm tra đảng

 

Đ/c Đà

Đ/c Hạng

Thứ 4 - 04/13

8h00

Đi Hà Nội

 

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi   

7h30

Đi tập huấn công tác kiểm tra đảng

 

Đ/c Đà

Đ/c Hạng

Thứ 5 - 05/13

8h00

Đi Thái Bình

Đ/c Hùng, Lợi

 

Đ/c Lợi

7h00

Đi Hà Nội

 

Đ/c Nông

Đ/c Hạng

Thứ 6 - 06/13

 8h00

Họp Ban giám hiệu

Các đ/c  trong BGH

Đ/c Khôi

Phòng 308

>>   Lịch công tác tuần (từ 25/11 đến 29/11/2013)//tuýeninh2018