BỘ CÔNG THƯ­ƠNG
TRƯ­ỜNG CĐ CN THÁI NGUYÊN
PHÒNG QUẢN TRỊ VẬT TƯ

------------------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do
- Hạnh phúc
----------------------------------------

Thái Nguyên,  ngày  06 tháng 12 năm 2013

LỊCH KIỂM KÊ

 

Ngày

Nơi kiểm kê

Ghi chú

16/12

 Xưởng nguội, Tiện, SCMCC, Phay

Gv: Linh, Vạn, Hồng, Tuyết, Hà Hùng, Tuấn

TT Điện1,2,3

G.v: Hưởng, Thuần, Hùng

Tầng 1 và 2 nhà điều hành 7 tầng

Các CBQL

17/12

Xưởng TT Hàn

Gv: Tr. Thanh, Q. Minh, L.Hùng, Hưng, Chung, Bang, Thành

Tầng 3 và 4 nhà ĐH 7 tầng, kể cả văn phòng các Khoa

Các CBQL

18/12

Xưởng 4, 5, quấn, VP tổ điệnII

G.v: Thái, Thiều Hồng

VP tổ điện I, Phòng TNTĐH, TT 6, 7, 8

G.v: Tuệ Minh, Huyền, Hồng

19/12

Máy CNC, lập trình CAD/CAM

G.v: T.Bình, Tuyết

Xưởng TT Điện tử 1,2, 3. lập trình PLC

G.v: Minh Tuấn, Tùng, B.Tuấn

Phòng LAB1,2 Tiếng Anh-GĐ B; Kế toán máy 1,2 GĐ C

Gv: Bình, Ánh, Hùng

20/12

TT Điện tử 4, VP tổ

G.v: Cù Hùng

Thí nghiệm Lý-Hoá GĐ C

Gv: Huệ, Thư

Giảng đường C: Bàn ghế, thiết bị

 

23/12

SC ôtô

Gv: Sơn, Đỉnh, Tiến

HT nhà VH, VP Đoàn, Bvệ

CBQL: Thành, Hiền

Trung tâm TT-TV

Minh

24/12

Nhà điều hành 7 tầng: Các tầng 5, 6, 7 và các trang bị khác

QTVT

Trung tâm ĐT và GTVL

CBQL: Kiên

25/12

TT rèn

Gv: Thắng

G. Đường A,B: Thiết bị, bàn ghế

QL: Huệ, Thăng

26/12

Nhà thể chất, nhà khách, nhà xe, bếp ăn, trạm bơm.

Tuệ, Thành, Phương, Lái xe.

Văn phòng các tổ môn CK, KHCB, K.tế

Nhà 3 tầng, nhà cấp 4 cạnh Giảng đường U

27/12

Ký túc xá K1 đến K4

Ban QL KTX

30/12

Các xưởng, bộ phận còn lại chưa thực hiện do các lý do khách quan

Rà soát và bổ xung các TB mới nhập

31/12

Kho vật tư

Kiểm tra lại số liệu, dự phòng c.việc, bàn giao số liệu

Thủ kho

Ghi chú:
- Các đ/c giáo viên nếu có công việc không thể thực hiện theo lịch trên cần liên lạc, trao đổi với cán bộ kiểm kê để sắp xếp lại cho phù hợp.

Số ĐT liên hệ Đ/c Đức: 09872904228, Đ/c Sỹ: 01694372990.

- Các đ.c trong tổ kiểm kê cân đối cụ thể thời gian, có thể điều chỉnh,  nếu thực hiện xong công việc theo lịch có thể chủ động liên hệ giáo viên để  chuyển tiếp sang xưởng khác cho kịp tiến độ.

- Về việc ký biểu kiểm kê tài sản định kỳ năm 2013

Thời gian: Trong 02 ngày 09+10 tháng 01 năm 2014, giờ hành chính  07h30 - 17h00.

Địa điểm: Phòng QTVT, Phòng 306 nhà Điều hành 7 tầng.//tuýeninh2018