BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN
---------------------------------------

 

KẾ HOẠCH HỌP HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2013 - 2014

1. Ngày 19/12/2013 (Thứ 5 - Sáng)

Thời gian

Tên đề tài, sáng kiến

Thành phần

Phòng họp

Ghi chú

Từ 8h-8h45’

Sáng kiến: Ứng dụng phần mềm Matlab nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn học Lý thuyết điều khiển tự động

Đ/c Khôi, Nông, Việt Hương, Định, Cù Hùng, Minh Tuấn, Tuệ Minh

Tầng 4

Đ/c Bảo Lộc và Nghiệp chuẩn bị

Từ 8h46’-9h30’

Đề tài: Xây dựng mô hình dây truyền đếm sản phẩm cho phép thay đổi thông số dùng PLC.

Đ/c Khôi, Nông, Việt Hương, Định, Bảo Lộc, Minh Tuấn, Tuệ Minh

Tầng 4

Đ/c Cù Xuân Hùng chuẩn bị

Từ 9h31’-10h15’

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng card điều khiển arduino trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại khoa Điện trường cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên.

(Lĩnh vực Kỹ thuật)

Đ/c Khôi, Nông, Việt Hương, Cù Hùng, Bảo Lộc, Minh Tuấn, Tuệ Minh

Tầng 4

Đ/c Gia Thị Định chuẩn bị

Từ 10h16’-11h05’

Đề tài: Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý vật tư, thiết bị trong trường cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên

Đ/c Khôi, Nông, Việt Hương, Lê Hùng, Triệu Lợi, Đà, Ngọc Thảo

Tầng 4

Đ/c Phùng Văn Việt chuẩn bị

 

2. Ngày 19/12/2013 (Thứ 5 – Chiều)

Thời gian

Tên đề tài, sáng kiến

Thành phần

Phòng họp

Ghi chú

Từ 13h30’-14h15’

Đề tài: Xây dựng chương trình quản lý các hoạt động tại khoa Khoa học cơ bản, trường cao đẳng CNTN.

Đ/c Khôi, Nông, Việt Hương, Vũ Minh, Ngọc Thảo, Đỉnh, Triệu Lợi.

Tầng 4

Đ/c Nguyễn Thị Lan Hương chuẩn bị

Từ 14h16’-15h00’

Sáng kiến: Thiết kế, chế tạo giá xoay tháo lắp động cơ chuyên dùng cho xe du lịch và xe tải nhỏ.

Đ/c Khôi, Nông, Việt Hương, Đỗ Thái, La Sơn, Đỉnh, Triệu Lợi

Tầng 4

Đ/c Ninh Văn Tiến chuẩn bị

Từ 15h01’-15h45’

Sáng kiến: Thiết kế mô hình hệ thống khởi động xe TOYOTA và xây dựng bài tập thực hành cho modul.

Đ/c Khôi, Nông, Việt Hương, Đỗ Thái, Tiến, Đỉnh, Triệu Lợi

Tầng 4

Đ/c La Thanh Sơn chuẩn bị

Từ 15h46’-16h30’

Sáng kiến: Mô hình cắt bổ hộp số tự động của TOYOTA

 

Đ/c Khôi, Nông, Việt Hương, Tiến, La Sơn, Đỉnh, Triệu Lợi

Tầng 4

Đ/c Đỗ Duy Thái chuẩn bị

 

3. Ngày 23/12/2013 (Thứ 2 – sáng)

Thời gian

Tên đề tài, sáng kiến

Thành phần

Phòng họp

Ghi chú

Từ 8h-8h45’

Sáng kiến: Ứng dụng phần mềm MSExcel trong quản lý sách và độc giả của Thư viện

Đ/c Khôi, Nông, Việt Hương, Ngọc Thảo, Lê Hùng, Hoài Anh, Triệu Lợi.

Tầng 4

Đ/c Vũ Đình Minh chuẩn bị

Từ 8h46’-9h30’

Đề tài: Sử dụng phần mềm EMP-TEST xây dựng ngân hàng câu hỏi, ra đề thi và kiểm tra trắc nghiệm khách quan trong dạy học phần Vật lý I – Vật lý đại cương.

Đ/c Khôi, Nông, Việt Hương, Ngọc Thảo, Triệu Lợi, Hoài Anh, Vũ Đình Minh.

Tầng 4

Đ/c Hoàng T. Lan Hương chuẩn bị

Từ 9h31’-10h15’

Sáng kiến: Phân tích tệ nạn chơi lô đề nhằm giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên trường CĐCN TN có ứng dụng lý thuyết xác suất.

Đ/c Khôi, Nông, Việt Hương, Ngọc Thảo, Nguyễn T. Lan Hương, Hoài Anh, Vũ Đình Minh.

Tầng 4

Đ/c Phan Thế Nghĩa chuẩn bị

Từ 10h16’-11h05’

Sáng kiến: Một số ứng dụng và mở rộng của các định lý giá trị trung bình.

Đ/c Khôi, Nông, Việt Hương, Phan Nghĩa, Nguyễn T. Lan Hương, Thủy, Đỉnh.

Tầng 4

Đ/c Trần Thị Yến Mai chuẩn bị

4. Ngày 23/12/2013 (Thứ 2 – chiều)

Thời gian

Tên đề tài, sáng kiến

Thành phần

Phòng họp

Ghi chú

Từ 13h30’-14h15’

Giải pháp: Xây dựng mối liên kết với doanh nghiệp – Một giải pháp thiết thực trong công tác đào tạo tại trường CĐCN TN.

Đ/c Khôi, Nông, Việt Hương, Lê Hùng, Đà, Quách Chiến, Triệu Lợi.

Tầng 4

Đ/c Cao Đông Phong chuẩn bị

Từ 14h16’-15h00’

Giải pháp: Giáo dục lối sống mới cho sinh viên trường CĐCNTN trong giai đoạn hiện nay.

Đ/c Khôi, Nông, Việt Hương, Tuận, Tiến Luật, Đà, Quách Chiến

Tầng 4

Đ/c Lâm Thị Yên chuẩn bị

Từ 15h01’-15h45’

Đề tài: Tăng cường công tác quản lý sinh viên lớp chủ nhiệm thông qua hệ thống mạng Internet.

Đ/c Khôi, Nông, Việt Hương, Tuận, Tiến Luật, Vũ Minh, Ngọc Thảo

Tầng 4

Đ/c Nguyễn T. Mai Hương chuẩn bị

 

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

Tô Văn Khôi

 TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO, NCKH&HTQT


Nguyễn Thị Việt Hương//tuýeninh2018