Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-Lái xe

Thứ 2 - 16/12

 

 

 

 

 

Thứ 3 - 17/12

 14h00

Đại hội Công đoàn trường

(phiên thứ nhất)

Toàn thể CB, viên chức

Đ/c Nông

Nhà văn hóa

Thứ 4 - 18/12

7h30

Đại hội công đoàn trường

( phiên chính thức)

 Toàn thể CB, viên chức

Đ/c Nông

Nhà văn hóa

Thứ 5 - 19/12

 

 

 

 

 

Thứ 6 - 20/12

8h00

Dự kỷ niệm Trường Cao đẳng KTTC

Đ/c Hùng

Đ/c Đà

Đ/c Lợi

 

8h00

Giải thể thao kỷ niệm ngày

Hội quốc phòng toàn dân

 

Đ/c Đà

 

>>  Lịch công tác tuần (từ 9/12 đến 13/12/2013)