Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-Lái xe

Thứ 2 - 23/12

8h00

14h00

Họp Hội đồng xác định danh mục

 đề tài, sáng kiến

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Khôi

Tầng 4 

Thứ 3 - 24/12

8h00

Họp Ban chấp hành Đảng ủy

 Các đ/c trong BCH

Đ/c Khôi

Phòng 308

Thứ 4 - 25/12

8h00

Họp nâng lương 6 tháng cuối năm

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Khôi

Phòng 203 

Thứ 5 - 26/12

8h00

 Họp Hội đồng bồi thường

chi phí đào tạo

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Khôi

 

Thứ 6 - 27/12

7h30

Đi Hà Nội

Đ/c Lợi

Đ/c Khôi

 

>> Lịch công tác tuần (từ 16/12 đến 20/12/2013)//tuýeninh2018