Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-Lái xe

Thứ 2 - 30/12

 

8h00

 

Họp tổng kết cụm an ninh khu vực phía nam huyện Phú lương 

Đ/c Hà, Khiết

Đ/c Đà

 

14h

Đối thoại HSSV

Các phòng, khoa và HSSV

Đ/c Nông

Nhà văn hóa

Thứ 3 - 31/12

8h00

Họp BCH Đảng ủy

 Các đ/c trong BCH

Đ/c Khôi

Phòng 308

Thứ 4 - 01/01

 

Nghỉ tết dương lịch

Toàn trường

 

  

Thứ 5 - 02/01

 

Đi Hà Nội

 

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

Thứ 6 - 03/01

 

 

 

 

 

>>  Lịch công tác tuần (từ 23/12 đến 27/12/2013)