Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-Lái xe

Thứ 2 - 13/01

 

 

 

 

 

Thứ 3 - 14/01

 

 

 

 

 

Thứ 4 - 15/01

8h00

Họp tổng kết an ninh khu vực

Đ/c Khiết

Đ/c Đà

Đ/c Hạng

14h00

Họp Đảng ủy mở rộng, triển khai công tác năm 2014

Đảng ủy, BGH, Trưởng, phó phòng, khoa, Trung tâm, Bí tư đoàn TN, BCH chi ủy, Trưởng Ban nữ công

Đ/c Khôi

Phòng 203

Thứ 5 - 16/01

 

 

 

 

 

Thứ 6 - 17/01

 

 

 

 

 

Thứ 7 - 18/01

7h30

Hội nghị CBVC

Toàn thể CBVC

Đ/c Khôi

Hội trường nhà văn hóa

>>  Lịch công tác tuần (từ 06/1/2014 đến 10/1/2014)//tuýeninh2018