Căn cứ chương trình công tác Công đoàn năm 2012 của BCH Công đoàn Trường CĐCN Thái Nguyên.

     Thiết thực chào mừng kỳ niệm 37 năm ngày Miền nam hoàn toàn giải phóng 30/04/1975 - 30/04/2012, ngày Quốc tế lao động 1/5 và kỷ niệm ngày sinh nhật Bác.

     BCH Công đoàn tổ chức giải Cầu lông, Bòng chuyền, Chạy, Kéo co cho toàn thể CBCNV, Giáo viên trong toàn trường.

I. Thời gian và thủ tục đăng ký:

a, Thời gian đăng ký: Các công đoàn bộ phận đăng ký danh sách vận động viên tham gia thi đấu (theo mẫu) gửi về BCH Công đoàn (đ/cThanh Hương) trước ngày 10/04/2012.

b, Thời gian dự kiến tổ chức thi đấu: 15/04 đến 20/04/2012

c, Tổ chức bốc thăm: 15h00, ngày 12/04/2012 tại phòng họp nhà trường.

II. Địa điểm thi đấu:

   - Cầu lông: Tại nhà giáo dục thể chất

   - Kéo co; chạy: Tại sân bóng đá

   - Bóng chuyền: Tại sân bóng chuyền

     Để chương trình chào mừng các ngày lễ diễn ra thành công tốt đẹp, BCH Công đoàn trường đề nghị các bộ phận tiến hành cho các đoàn viên đăng ký môn thi đấu và lập danh sách gửi về BCH Công đoàn trường đúng theo thời gian quy định.

                                                                                                                                                        TM/BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

                                                                                                                                                                         PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                                                                                                                        Quách Thị Chiến 

                                                                                                                                                                                 (đã ký) //tuýeninh2018