Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-Lái xe

Thứ 2 - 24/02

 

 

 

 

 

Thứ 3 - 25/02

 

 

 

 

 

Thứ 4 - 26/02

 

 

 

 

 

Thứ 5 - 27/02

8h00

Chúc mừng ngày thầy thuốc VN

Đại diện BGH, công đoàn, phòng TCHC, Phòng Công tác HSSV

Đ/c Nông

 

8h00

Chúc mừng ngày thầy thuốc VN

bệnh viện đa khoa Thái Nguyên

Đ/c Hiền

Đ/c Đà

 

Thứ 6 - 28/02

8h00

Họp phòng TCKT

 

Đ/c Khôi

Phòng TCKT

>> Lịch công tác tuần (từ 17/2/2014 đến 21/2/2014)//tuýeninh2018