Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Lái xe

Thứ 2 - 03/03

9h00

Họp Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Đ/c Khôi

 

14h00

Họp khối trường

Yên, Bình KHCB

Đ/c Nông

Đ/c Hạng

14h00

Họp Ban chỉ đạo thể thao

Đ/c Lợi, Kiên

Đ/c Đà

 

Thứ 3 - 04/03

8h00

Họp với Trung tâm đào tạo bồi dưỡng

Đ/c Đà, Lợi, Hương TV

Đ/c Khôi

Tại Trung tâm

16h00

Họp đoàn vận động viên

Các đ/c có tên tại thông báo

Đ/c Đà

Phòng 203

Thứ 4 - 05/03

8h00

Họp giao ban tháng

 

 

 

Thứ 5 - 06/03

 

Nghỉ việc riêng

 

Đ/c Nông

 

Thứ 6 - 07/03

 

 

 

 

 

>> Lịch công tác tuần (từ 24/2/2014 đến 28/2/2014)