BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN
--------------------------------------

                                

      

 

KẾ HOẠCH HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2013 - 2014

 

1. Ngày 25/3/2014 (Thứ 3 - Sáng)

Thời gian

Tên đề tài, sáng kiến

Thành phần

Phòng họp

Ghi chú

Từ 8h-8h45’

Sáng kiến: Ứng dụng phần mềm Matlab nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn học Lý thuyết điều khiển tự động

Đ/c Khôi, Nông, Việt Hương, Định, Cù Hùng (PB1), Nguyễn Việt Hùng, Tuệ Minh (PB2)

Tầng 4

Đ/c Bảo Lộc và Nghiệp chuẩn bị

Từ 8h46’-9h30’

Sáng kiến: Mô hình cắt bổ hộp số tự động của TOYOTA

 

Đ/c Khôi, Nông, Việt Hương, Tiến (PB1), La Sơn (PB2), Q.Dũng, Triệu Lợi

Tầng 4

Đ/c Đỗ Duy Thái chuẩn bị

Từ 9h31’-10h15’

Sáng kiến: Thiết kế, chế tạo giá xoay tháo lắp động cơ chuyên dùng cho xe du lịch và xe tải nhỏ.

Đ/c Khôi, Nông, Việt Hương, Đỗ Thái, (PB1) La Sơn (PB2), Q.Dũng, Triệu Lợi

Tầng 4

Đ/c Ninh Văn Tiến chuẩn bị

Từ 10h16’-11h05’

Sáng kiến: Thiết kế mô hình hệ thống khởi động xe TOYOTA và xây dựng bài tập thực hành cho modul.

Đ/c Khôi, Nông, Việt Hương, Đỗ Thái (PB2), Tiến (PB1), Q.Dũng, Triệu Lợi

Tầng 4

Đ/c La Thanh Sơn chuẩn bị

2. Ngày 25/3/2014 (Thứ 3 – Chiều)

Thời gian

Tên đề tài, sáng kiến

Thành phần

Phòng họp

Ghi chú

Từ 13h30’-14h15’

Sáng kiến: Biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên trường CĐCN TN qua phân tích kết quả chơi lô đề ứng dụng lý thuyết xác suất.

Đ/c Khôi, Nông, Việt Hương, Ngọc Thảo (PB1), Nguyễn T. Lan Hương, Lê Hùng, Vũ Đình Minh (PB2).

Tầng 4

Đ/c Phan Thế Nghĩa chuẩn bị

Từ 14h16’-15h00’

Sáng kiến: Một số ứng dụng và mở rộng của các định lý giá trị trung bình.

Đ/c Khôi, Nông, Việt Hương, Phan Nghĩa (PB2), Nguyễn T. Lan Hương (PB1), Lê Hùng, Triệu Lợi.

Tầng 4

Đ/c Trần Thị Yến Mai chuẩn bị

Từ 15h01’-15h45’

Giải pháp: Giáo dục lối sống mới cho sinh viên trường CĐCNTN trong giai đoạn hiện nay.

Đ/c Khôi, Nông, Việt Hương, Tuận (PB2), Thái Bình, Đà (PB1), Triệu Lợi

Tầng 4

Đ/c Lâm Thị Yên chuẩn bị

Từ 15h46’-16h30’

Sáng kiến: Xây dựng mối liên kết với Doanh nghiệp – Một giải pháp thiết thực trong công tác đào tạo tại trường CĐCN TN.

Đ/c Khôi, Nông, Việt Hương, Đà (PB1), Lê Hùng (PB2), Thái Bình, Triệu Lợi.

Tầng 4

Đ/c Cao Đông Phong chuẩn bị

Từ 16h31’-17h00’

Sáng kiến: Nâng cao năng lực giao tiếp tiếng Anh cho sinh viên trường cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên qua những giờ thảo luận trong đào tạo tín chỉ.

Đ/c Khôi, Nông, Việt Hương, Nguyễn Lan Hương, Công (PB1), Hoài, Mai Anh (PB2).

Tầng 4

Đ/c Vũ Thị Hải Bình chuẩn bị

 


HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Tô Văn Khôi

Ngày 03 tháng 3 năm 2014
NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH


Nguyễn Thị Việt Hương//tuýeninh2018