BỘ CÔNG THƯƠNG

CĐ TRƯỜNG CĐCN- THÁI NGUYÊN
--------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------------

 

THÔNG BÁO

Kính gửi:   -  Ban chấ́p hành Công đoàn các bộ phận

                     -  Tổ nữ công Công đoàn bộ phận

Thực hiện công tác Công đoàn  năm 2014

Thực hiện kế hoạch mít tinh kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3/2014

   Được sự đồng ý của Đảng uỷ, Ban giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn trường.

Ban nữ công nhà trường tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3

Thời gian: 15h ngày  7 / 3 / 2014

Địa điểm: Tầ̀ng 7, nhà 7  tầng trường CĐCN Thái Nguyên

        Vậy Ban nữ công nhà trường thông báo tới BCH công đoàn các bộ phận, các tổ nữ công, các em HSSV nữ toàn trường được biết.  Mời toàn thể các Đ/c là đại biểu, các đồng chí CBCNV GV nữ và các em nữ tham dự. Rất mong các Đ/c cỏc em quan tâm tạo điều kiện bố trí sắp xếp đến đầy đủ và đúng giờ.

- Các đồng chí tổ trưởng nữ công các công đoàn bộ phận thông báo cho các  Đ/c nữ ở bộ phận ḿnh được biết kế hoạch mít tinh

- Các  Đ/c là đại biểu, các Đ/c là nữ CBCNV – GV, Các em HSSV nữ tham dự mít tinh được nghỉ 3 tiết cuối.

 

Thái Nguyên, ngày 4 tháng 3 năm 2014

Trưởng ban nữ công

 

Thiều Thị Hồng