Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-Lái xe

Thứ 2 - 10/03

 

Đi Hà Nội

Đ/c Lợi

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

Thứ 3 - 11/03

8h00

Làm việc về đất nhà ở tại Thành phố

Đ/c Việt

Đ/c Đà

 

9h30

Họp xét thi đua tháng 1+2/2014

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Nông

Phòng 203

Thứ 4 - 12/03

 

 

 

 

 

Thứ 5 - 13/03

14h00

Hội thảo lịch sử trường

Các đ/c trong Ban chỉ đạo

Đ/c Khôi

Phòng 203

Thứ 6 - 14/03

8h00

Họp Hội đồng tuyển sinh

 

Đ/c Khôi

Phòng 203

>>   Lịch công tác tuần (từ 3/3/2014 đến 7/3/2014)//tuýeninh2018