Căn cứ kế hoạch ôn luyện thi học sinh giỏi các môn giáo dục chính trị Khối trường Cao đẳng, TCCN số 1 tỉnh Thái Nguyên.

  Đề nghị các khoa, tổ môn, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn các lớp có học sinh, sinh viên tham gia đoàn dự thi tạo điều kiện về thời gian để các em ôn luyện và dự thi.

Thời gian:

- Ôn luyện thi: từ ngày 10/04 đến ngày 03/05

- Dự thi: 05/05/2012

Danh sách HSSV:

TT

Họ và tên

Lớp

1

 Hoàng Thị Hòa

 Quản trị Doanh nghiệp K44

2

 Hoàng Văn Vũ

 Cơ khí C – CĐ K43

3

 Nguyễn Thị Thùy Linh

 Kế toán – CĐN K43

4

 Lưu Thị Tuyết

 Kế toán A – CĐ K44

5

 Hoàng Mỹ Linh

 Kế toán - CĐ K45