Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-Lái xe

Thứ 2 - 17/03

14h00

Họp sở Giáo dục

Đ/c Việt Hải

Đ/c Nông

Đ/c Hạng

Thứ 3 - 18/03

 

Thi đấu thể thao khối trường

Các đ/c trong đoàn thể thao

Đ/c Đà

 

Thứ 4 - 19/03

 

nt

 

 

 

Thứ 5 - 20/03

7h00

Đi trường CĐCN Phúc Yên

Đ/c Nông

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

 

Thi đấu thể thao khối trường

Các đ/c trong đoàn thể thao

Đ/c Đà

 

15h00

Hội thảo lịch sử trường

Các đ/c trong Ban soạn thảo, cố vấn

Đ/c Đà

Phòng 203

Thứ 6 - 21/03

 

 

 

 

 

>>  Lịch công tác tuần (từ 10/3/2014 đến 14/3/2014)//tuýeninh2018