BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN
----------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------------------

KẾ HOẠCH SƠ KẾT KỲ 1

Năm học 2013 - 2014

 

TT

Thời gian

Nội dung

Bộ phận thực hiện

1

Từ 6h-6h45’ ngày 24/3/2014 (Thứ 2)

1. Treo khẩu hiệu: “Lễ sơ kết kỳ I, năm học 2013 – 2014”

2. Lễ  đài gồm: Quốc kỳ, phông, tượng Bác Hồ, bục giảng, Micro, amply, loa.

3. Địa điểm: Nhà GD Thể chất

Phòng Tổ chức hành chính

2

Từ 6h-6h45’ ngày 14/3/2014

Chuẩn bị bàn ghế ngồi (mỗi bên 8 bộ bàn ghế)

Phòng Công tác HS - SV

3

Từ 7h-7h30’ ngày 24/3/2014

Tập trung học sinh, sinh viên

Phòng Công tác HS - SV

4

Từ 7h30’

Lễ sơ kết bắt đầu

P. Đào tạo, Phòng CTHS, Các đồng chí trưởng phòng, khoa; Giáo viên chủ nhiệm các lớp K45, K46, K47

5

Từ 7h30’

Chào cờ, tuyên bố lý do

Đ/c Luật

6

Từ 7h40-7h50’

Đọc báo cáo sơ kết kỳ I

Đ/c V. Hương

7

Từ 7h50-8h00’

Đọc quyết định khen thưởng

Đ/c Tuận

8

Từ 8h00-8h10’

Phát biểu của Ban Giám hiệu

Đ/c Nông

9

Từ 8h10-8h20’

Phát động của Đoàn Thanh niên chào mừng ngày 26/3

Đ/c Luật

* Đề nghị các phòng, khoa chuyên môn thực hiện theo đúng kế hoạch trên. Các lớp được nghỉ học 6 tiết buổi sáng ngày 24/3/2014.

 

 K/T HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Dương Đình Nông   

Ngày 17 tháng 3 năm 2014
NGƯỜI LẬP

Nguyễn Thị Việt Hương

                                                                          

 

 

 

 

                                                //tuýeninh2018