TRƯỜNG CĐCN THÁI NGUYÊN
PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – hạnh phúc

  Thái nguyên, ngày  03    tháng 4   năm 2014

THÔNG BÁO

V/v gia hạn hạn mức thấu chi năm 2014

Kính gửi: Các Phòng, Khoa, Ban

 

Theo yêu cầu của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thái Nguyên

Tất các các cán bộ , công nhân viên, giáo viên trong toàn trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên, nếu có nhu cầu gia hạn, HMTC tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thái Nguyên. Năm 2014 lãi suất thấu chi là 13% /năm. Yêu cầu làm các thủ tục sau:

A-   Trường hợp không nâng hạn mức thấu chi:

                              - 02 bản Hợp đồng cấp hạn mức thấu chi ( theo mẫu đính kèm)

                    - 01 bản giấy đề nghị vay vốn ( theo mẫu đính kèm)

       B-Trường hợp nâng hạn mức thấu chi:

                                 - 02 bản Hợp đồng cấp hạn mức thấu chi ( theo mẫu đính kèm)

                       - 01 bản giấy đề nghị vay vốn ( theo mẫu đính kèm)

                                 - 01 bản  HĐLĐ/ QĐ lên lương  gần nhất (bản foto)

      C- Trường hợp làm hồ sơ vay hạn mức lần đầu:

                  (áp dụng đối với CBNV  công  tác >12 tháng)

                                 - 02 bản Hợp đồng cấp hạn mức thấu chi ( theo mẫu đính kèm)

                                 - 01 bản giấy đề nghị vay vốn ( theo mẫu đính kèm)

                                 -01 bản  HĐLĐ/ QĐ lên lương  gần nhất (bản foto)

                                 - 01 bản hộ khẩu  (bản foto)

                                 - 01 bản CMND  (bản foto)

Yêu cầu:Các đồng chí nộp hồ sơ vay thấu chi về phòng Tài chính  Kế toán hạn cuối cùng 14 giờ  ngày 14/04/2014. Mọi thắc mắc xin liên hệ với phòng TCKT  ĐT 3 844 686 gặp đ/c Hương

 

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

TRƯỞNG PHÒNG

Triệu Văn Lợi

 

>> Xem danh sách hạn mức thấu chi năm 2013//tuýeninh2018