Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-Lái xe

Thứ 2 - 7/04

8h00

Họp giao ban

 

Đ/c Khôi

Phòng 203

Thứ 3 - 08/04

9h00

Họp xét thi đua

Các đồng chí trong hội đồng

Đ/c Nông

Phòng 203

Thứ 4 - 09/04

 

Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương

Toàn trường

 

 

Thứ 5 - 10/4

7h30

Đi Hà Nội

 Trung tâm TH-NN (1 đ/c)

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

Thứ 6 - 11/4

 8h00

Họp hội đồng đền bù chi phí đào tạo

 Các đ/c trong hội đồng

Đ/c Khôi

Phòng 203

>>  Lịch công tác tuần (từ 31/3/2014 đến 04/3/2014)