Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-Lái xe

Thứ 2 - 21/04

 

 

 

 

 

Thứ 3 - 22/04

10h00

Họp Bộ Công Thương

 

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi 

8h00

Họp Sở Giáo dục Đào tạo

Phòng Đào tạo

Đ/c Nông

Đ/c Hạng

Thứ 4 - 23/04

 

 

 

 

 

Thứ 5 - 24/4

9h00

Họp khối đào tạo

Phòng Đào tạo, các khoa, TTTHNNTS, Phòng TTKT&KĐCL,

Đ/c Nông

Phòng 203

Thứ 6 - 25/4

6h30

Hội nghị Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ Bộ Công Thương

Đ/c Hùng

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

6h00

Thi học sinh giỏi khối trường

Đào tạo, học sinh dự thi

Đ/c Nông

Đ/c Hạng

14h00

Họp Ban thanh lý tài sản

Các đồng chí trong Hội đồng

Đ/c Khôi

Phòng 203

Thứ 7 - 26/4

19h30

Hội thi Bí thư chi bộ giỏi

Các chi bộ

Đ/c Khôi

Hội trường T 7

CN -  27/4

6h00

Hội cựu chiến binh đi tham quan

Lãnh đạo nhà trường và

Hội viên Hội CCB

Đ/c Lợi

 

>> Lịch công tác tuần (từ 14/4/2014 đến 18/4/2014)//tuýeninh2018