Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-Lái xe

Thứ 2 - 05/05

15h00

- Họp Ban giám hiệu

- Thường vụ Đảng ủy

Các đ/c trong BGH, BTV

Đ/c Khôi

Phòng 308

Thứ 3 - 06/05

8h00

Họp giao ban tháng 5

Các đ/c trưởng các đơn vị, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN

Đ/c Khôi

Phòng 203

Thứ 4 - 07/05

8h00

Họp Ban quản lý dự án

Các đ/c trong ban QLDA

Đ/c Khôi

Phòng 203

14h00

Họp thanh lý tài sản

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Khôi

Phòng 203

Thứ 5 - 08/05

7h00

Hội nghị ở Thành ủy

 

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

9h00

Họp xét thi đua tháng 4

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Nông

Phòng 203

Thứ 6 - 09/05

 

 

 

 

 

>>  Lịch công tác tuần (từ 21/04 đến 27/4/2014)