Lịch luyện giảng thi GVDG khối trường CĐ-TC số 1 tỉnh Thái Nguyên, năm 2014

 Căn cứ Điều lệ Hội thi Giáo viên dạy giỏi khối trường CĐ-TC số 1 tỉnh Thái Nguyên, năm học 2013 - 2014; Nhà trường lập kế hoạch luyện giảng như sau:

TT

Thời gian

Thứ 2

(12/5/2014)

TT

Thời gian

Thứ 3

(13/5/2014)

Ban luyện giảng

Sáng

Từ 7h30’-8h30’

Trần Nguyên Tuấn

Sáng

Từ 7h30’-8h30’

Nguyễn Việt Hùng

Đ/c Khôi, Nông, Việt Hương, Định, Quốc Dũng, Lan Hương, Đinh Lý, Thái Bình

Từ 8h31’-9h30’

Trần Thị Yến Mai

Từ 8h31’-9h30’

Nguyễn Thị Mai Hương

Từ 9h31’-10h30’

Nguyễn Thị Mai Hương

Từ 9h31’-10h30’

Trần Thị Yến Mai

Chiều

Từ 13h30’-14h30’

Nguyễn Việt Hùng

Chiều

Từ 13h30’-14h30’

Trần Nguyên Tuấn

Từ 14h31’-15h30’

Cao Đông Phong

Từ 14h31’-15h30’

Cao Đông Phong

Giảng lý thuyết tại phòng 203 - khu nhà A  (Các khoa chủ động chuẩn bị máy tính, máy chiếu).

 Kính mời các đồng chí giảng viên, giáo viên (không có giờ) bố trí thời gian đến nghe cùng Ban luyện giảng.