Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-Lái xe

Thứ 2 - 19/05   Dự giờ giáo viên dạy giỏi  

Đ/c Nông

 

Thứ 3 - 20/05

7h30

Nghiệm thu đề tài KHCN cấp trường

Các đ/c trong hội đồng

Đ/c Khôi

P.họp tầng 4

Thứ 4 - 21/05

7h30

Dự hội nghị ở Bộ Công Thương

Đ/c Lợi

Đ/c Khôi

Xe đ/c Lợi

Thứ 5 - 22/05

 

 

 

 

 

Thứ 6 - 23/05

 

9h00

Làm việc với binh đoàn 11
Bộ Quốc Phòng

TT tuyển sinh, Phòng CTHS

Đ/c Khôi

Phòng 203
Xe Đ/c Lợi

 

Hội giảng khối trường

  Đ/c Nông Đ/c Hạng
Thứ 7 + CN

 
 
Hội giảng khối trường
 
  Đ/c Khôi Đ/c Hạng
 
Hội giảng khối trường
 
  Đ/c Nông Đ/c Hạng

>>   Lịch công tác tuần (từ 05/05 đến 09/05/2014)