UBND TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BAN TỔ CHỨC HỘI THI

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

         KẾ HOẠCH HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TỈNH

KHỐI CÁC TRƯỜNG CĐ - TCCN SỐ 1 - NĂM HỌC 2013 - 2014

 


TT

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

1

Khai mạc

8h30

ngày 23/05/2014

Hội trường

(tầng 3 Thư viện)

 

- Đại biểu, Ban tổ chức

- Ban giám khảo

- Ban thư ký

- Thư ký tiểu ban

- Thí sinh

2

Thi hiểu biết

10h00

 ngày 23/05/2014

Phòng học

E205,E206

- Thí sinh

- Cán bộ coi thi

3

Họp ban giám khảo

10h00

ngày 23/05/2014

Hội trường

(tầng 3 thư viện)

- Ban tổ chức

- Ban giám khảo

- Ban thư ký

- Thư ký tiểu ban

4

Liên hoan khai mạc

11h00

ngày 23/05/2014

Nhà Giáo dục thể chất

- Đại biểu, Ban tổ chức

- Ban giám khảo

- Ban thư ký, Thư ký tiểu ban

- Thí sinh

- Lái xe, phục vụ

5

Chấm thi hiểu biết

14h00

 ngày 23/05/2014

Phòng họp

(Tầng 2- Nhà 9 tầng)

- Ban tổ chức

- Ban thư ký

6

Công bố điểm thi hiểu biết

16h00

ngày 23/05/2014

Phòng họp

(Tầng 2- Nhà 9 tầng)

- Ban thư ký

- Trưởng đoàn

7

Thi giảng

Theo lịch của BTC

ngày 24/05/2014

- Ban giám khảo

- Ban thư ký, Thư ký tiểu ban

- Thí sinh

8

Họp ban tổ chức

15h30

ngày 24/05/2014

Phòng họp

(Tầng 2- Nhà 9 tầng)

- Ban tổ chức

9

Tổng kết

16 h30

ngày 24/05/2014

Hội trường

(tầng 3 Thư viện)

- Đại biểu, Ban tổ chức

- Ban giám khảo

- Ban thư ký, Thư ký tiểu ban

- Thí sinh

>>  Xem TKB chi tiết bài giảng

Ghi chú:     - Ban tổ chức làm việc tại Phòng họp (Tầng 2- Nhà 9 tầng)

- Phòng học E105 dành cho: Thư ký tổng hợp, Thư ký tiểu ban, Giám khảo không có tiết, Thí sinh chờ giảng...

- Hội thi GVDG năm nay có nhiều thay đổi về điều lệ nên BTC yêu cầu các thành viên Ban Giám khảo có mặt đầy đủ tại Lễ khai mạc và phiên họp 10h00 ngày 23/05/2014