Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-Lái xe

Thứ 2 - 26/05

 

 

 

 

 

Thứ 3 - 27/05

8h00

Họp quy hoạch cán bộ, phát triển đảng viên mới

BTV, Ban Giám hiệu

Đ/c Khôi

Phòng 308

Thứ 4 - 28/05

8h00

Họp với phòng TCKT

Cán bộ, viên chức phòng

Đ/c Khôi

Phòng TCKT

8h00

Họp khối nội chính

Trưởng các đơn vị

Đ/c Đà

Phòng 203

Thứ 5 - 29/05

8h00

Họp với phòng TCHC

Cán bộ, viên chức phòng

Đ/c Khôi

Phòng 203

 14h00

Đi Vĩnh Phúc

Đ/c Hùng

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

Thứ 6 - 30/05

 

nt

 

Đ/c Nông

 

>>   Lịch công tác tuần (từ 19/05 đến 26/05/2014)//tuýeninh2018