Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-Lái xe

Thứ 2 - 02/06

15h00

Họp Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Đ/c Khôi

Phòng 308

Thứ 3 - 03/06

14h00

Họp giao ban tháng+Quy hoạch cán bộ

BCH Đảng ủy, BGH, trưởng, phó các phòng, khoa, trung tâm, BT chi bộ, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN

Đ/c Khôi

Phòng 203

Thứ 4 - 04/06

7h00

Về Bộ Công thương

Đ/c Lợi

Đ/c Khôi

 Xe đ/c Lợi

Thứ 5 - 05/06

15h30

Tổng kết tự vệ

BGH, Trưởng, phó các đơn vị, Trung đội tự vệ

Đ/c Khôi

Nhà văn hóa

Thứ 6 - 06/06

 

 

 

 

 

>>   Lịch công tác tuần (từ 26/05 đến 30/05/2014)