Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-Lái xe

Thứ 2 - 09/06

15h00

Họp thi đua tháng 5/2014

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Nông

Phòng 203

Thứ 3 - 10/06

8h00

Họp khối tại trường Việt Đức

Đ/c Hùng

Đ/c Khôi

Xe đ/c Lợi

8h00

Họp xét tư cách thi tốt nghiệp

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Nông

Phòng 203

Thứ 4 - 11/06

8h00

Công tác quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ

Các đ/c trong BCH Đảng ủy

Đ/c Khôi

Phòng 308

Thứ 5 - 12/06

7h00

Đi Hà Nội

Đ/c Hùng

Đ/c Nông

Xe đ/c Hạng

Thứ 6 - 13/06

13h00

Đi Hà Nội

 

Đ/c Khôi

Xe đ/c Lợi

>>    Lịch công tác tuần (từ 2/06 đến 06/06/2014)