BỘ CÔNG THƯƠNG                                                                                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG CĐ CN THÁI NGUYÊN                                                                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                Thái nguyên, ngày 16 tháng 6 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Về việc kiểm kê tài sản định kỳ 6 tháng đầu năm 2014

 

             - Căn cứ Quy định quản lý vật tư – thiết bị của trường CĐ Công Nghiệp Thái Nguyên.

          - Căn cứ chức năng nhiệm vụ của phòng QTVT.

          Nhà trường thông báo đến các Khoa, các đồng chí cán bộ, giáo viên đang sử dụng, quản lý vật tư – trang thiết bị phục vụ học tập, giảng dạy, công tác phối hợp với phòng QTVT kiểm kê định kỳ vật tư – trang thiết bị mà các bộ phận đang quản lý, sử dụng.

          Các đồng chí CBGV quản lý vật tư, thiết bị có trách nhiệm báo cáo tình trạng thiết bị, vật tư đang sử dụng – quản lý gửi về phòng QTVT (theo mẫu đã gửi từ kỳ trước). Thực hiện nhập kho các vật tư không sử dụng, phế liệu và các thiết bị hỏng không sửa chữa và không còn sử dụng được.

          Yêu cầu các xưởng thực tập sắp xếp vật tư, thiết bị ngăn nắp, vệ sinh công nghiệp sạch sẽ, an toàn.

          Thời gian thực hiện báo cáo và nhập kho xong trước ngày 20 tháng 06 năm 2014. Thời gian họp Ban kiểm kê, tổ kiểm kê: 8h ngày 20/06/2014 (Danh sách theo quyết định thành lập Ban kiểm kê và tổ kiểm kê tháng 01 năm 2014).

          Thời gian kiểm kê: Từ ngày 20/06/2014 đến hết ngày 30/06/2014.

          Đề nghị các khoa, bộ phận thông báo đến cán bộ, giáo viên đang quản lý sử dụng vật tư – trang thiết bị phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để công tác kiểm kê được đầy đủ, chính xác và đúng tiến độ.

         

                                                                                                                                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                                                                          NGUYỄN VĂN ĐÀ

 

 

LỊCH KIỂM KÊ

Ngày

Nơi kiểm kê

Ghi chú

20/06

Xưởng nguội, tiện, sửa chữa

GV: Phan Linh, Đỗ Vạn, Hải Tuyết Huỳnh Hồng, Hà Hùng

Các xưởng Điện – khoa điện

GV: Đàm Hưởng, Việt Hùng, Ngọc Thuần

23/06

Xưởng phay, máy CNC, rèn

GV: Trần Nguyên Tuấn, Thái Bình, Nguyễn Thắng

TT điện tử

GV: Lê Tùng, Bùi Tuấn, Cù Hùng

24/06

Các xưởng Hàn

GV: Hoàng Chung, Lưu Hùng, Quốc Minh, Trần Hưng, Vũ Chí Bang, Nông Quốc Thành

25/06

Xưởng SC ôtô

GV: Ninh Tiến, Đỗ Thái và La Sơn

26/06

Các xưởng TT Điện, phòng thí nghiệm điện

GV: Thiều Hồng, Tuệ Minh, Tô Thái, Phạm Huyền, Gia Định

27/06

Các Xưởng còn lại

Do lý do khách quan không thực hiện được theo lịch

30/06

Kho vật tư

TK: Thu Thuỷ

Dự phòng công việc phát sinh…. Kiểm tra lại và bàn giao số liệu

Tổ KK

 

Liên hệ: Đ/c Đức: 0987.904.228                 Đ/c Sỹ: 01694372990

Thời gian ký biểu kiểm kê của cán bộ sử dụng, quản lý vật tư, thiết bị: Từ 09/07 đến 10/07/2014 tại phòng 306 – nhà làm việc 7 tầng//tuýeninh2018