Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-Lái xe

Thứ 2 - 16/06

9h00

Họp Thường vụ Đảng ủy

Các đ/c trong Ban Thường vụ

Đ/c Khôi

Phòng 308

Thứ 3 - 17/06

13h30

Dự Hội nghị Thành ủy TN

 

Đ/c Khôi

Xe đ/c Lợi

Thứ 4 - 18/06

9h00

Làm việc với Binh đoàn 11

Đ/c Nông, Lợi, Hùng,

TT Tuyển sinh

Đ/c Khôi

Phòng 203

Thứ 5 - 19/06

 

 

 

 

 

Thứ 6 - 20/06

 

 

 

 

 

>> Lịch công tác tuần (từ 9/06 đến 13/06/2014)